En dame fra Tangen som var kjent for sin gjerrighet gikk ut til fiskemottaket hvor hun spurte Yngvar  om han hadde litt billig fisk å selge henne til katten.

Og Yngvar gikk bak på kjøla og hentet en fisk som han sa hun kunne få for ti kroner. Glad og fornøyd gikk damen hjem til Tangen med fisken.

Neste dag innfant hun seg igjen hos Yngvar og sa ergerlig at fisken hun hadde kjøpt smakte av parafin. Yngvar gløttet opp på henne og sa på sin lune, koselige måte:

– Sa katten det?