Petter fra Gjerstad står ved St. Peters port og banket på. Ut kommer St. Peter og viser ham inn på et venterom, mens han sjekker bøkene om Petters liv. Etter en stund henvender han seg til Petter og sier:

– Dette var jammen vanskelig. I følge bøkene våre har du verken gjort noe spesielt galt eller noen spesielt god gjerning. Så vi vet rett og slett ikke om du skal inn her eller ned i kjelleren.

Etter å ha sagt dette tenkte St. Peter seg lenge om før han igjen begynte å snakke.

– Er det ingen god gjerning du kan komme på selv som gjør at jeg kan slippe deg inn i himmelen?

– Tja, det er en ting, svarte gjerstadmannen. En gang jeg var ute og kjørte kom jeg over en motorsykkelgjeng som ranet en stakkars kvinne. Da stoppet jeg og gikk ut av bilen. Deretter gikk jeg bort til lederen i gjengen og klappet til ham og sa at de skulle slutte å plage kvinnen.

– Det var imponerende, sa St. Peter. Når var det dette skjedde?

– For rundt tre minutter siden.