Den mannlige sjefen og kvinnelige sekretæren på en bedrift i Arendal hadde et forhold, utelukkende basert på det fysiske, og for at ikke andre skulle oppdage hva som foregikk hadde de utviklet en egen kode. Om sjefen hadde lyst på moro, skulle han bare si i fra på callingen at sekretæren at han ville ta et diktat til et brev til USA.

Opplegget fungerte godt, og ingen andre hadde noen mistanke til hva som foregikk.

En dag ble det imidlertid litt komplikasjoner. For da sjefen ble lysten og kom med den sedvanlige beskjeden over callingen, kom svaret fra sekretæren.

– Det blir nok vanskelig for jeg har det røde fargebåndet i skrivemaskinen i dag.

Etter en lite stund fikk sekretæren litt dårlig samvittighet, og trykket selv på callingen:

– Men, om sjefen ønsker kan vi jo ta dette muntlig?

– Ingen fare, svarte sjefen. Jeg har allerede skrevet brevet for hånd!