Kjære ansatt! (fyll ut eget navn om du ønsker en mer personlig henvendelse)

I forbindelse med trangere tider har vi innført ny personalpolitikk:

Påkledning:
Kom på jobben kledd ut ifra din lønn.
– Kommer du iført Prada sko eller bærende på en Gucci veske, går vi ut fra at du har en god økonomi, og derfor behøver du ikke lønnsforhøyelse.
– Hvis du er kledd i filler, så skal du lære deg å håndtere dine penger bedre, og derfor får du ingen lønnsforhøyelse.
– Hvis du er kledd helt riktig, er du på riktig sted, og behøver derfor ingen lønnsforhøyelse.

Sykefravær:
Fra nå av aksepterer vi ikke sykemeldinger.
Hvis du kan gå til legen, kan du også gå på jobben.

Fritid:
Hver ansatt vil få 104 fridager i året, de kalles Lørdag og Søndag.

Toalettbesøk:
Det tilbringes alt for mye tid på toalettet. Derfor innføres det nå en tre-minutters regel for toalettbesøk. Etter tre minutter går en alarm, toalettpapiret inndras, døren åpnes og toalettbesøkeren fotograferes. Ved gjentatte overskridelser av denne regel, blir bildet hengt opp på oppslagstavlen.

Lunsj:
– Tynne personer får 30 minutters lunsjpause, da de behøver å spise mer for å se friske ut.
– Normale personer får 15 minutters lunsjpause, så de kan innta et balansert måltid og beholde sin middelmådige figur.
– Overvektige personer får 5 minutters lunsjpause, da dette er så lang tid det tar å drikke en kopp med Nutrilett.

Til sist:
Takk fordi du er lojal mot Risør kommune.
Vårt motto er å alltid ha en positiv holdning her på kommunehuset, og derfor er det en selvfølge
at du sender alle dine spørsmål, kommentarer, klager, irritasjoner, beskyldninger og øvrige aggresjoner et annet sted.

Ordfører/rådmann
sign.