En nylig utført undersøkelse viser at kvinner som er brede over baken lever lengre enn menn som gjør dem oppmerksomme på det!