Folk som tror de vet alt, er veldig irriterende for oss som faktisk gjør det.