I sin frustrasjon over vedtakene tatt av myndighetene, klarte ikke Steinar å holde kjeft. Derfor dro han til Oslo, stilte seg opp utenfor Stortinget, og ropte:

– Regjerningen består kun av en gjeng tullinger uten det minste snev av fornuft.

Kort tid etter ble han fengslet og dømt for å ha røpt statshemmeligheter.