Det hadde vært et innbruddsraid i Riggen i Risør, og tyven hadde helt gjennomført foretatt innbruddene mens folk lå hjemme og sov. Men, som med de fleste som velger en uredelig karriere, ble tyven til slutt tatt og innbragt til politistasjonen i Risør.

Før politistasjonssjef Holum hadde rukket å få mannen videre til Arendal, kom en mann inn stasjonen.

– Jeg er eier av et av husene mannen var inne i, og vil ha noen ord med ham før han blir sendt videre, sa mannen.

– Du får sjansen til å si ham et alvorsord som vitne når saken kommer opp i retten, svarte Holum til mannen.

– Ja men, jeg har ingen planer om å skjelle ham ut. Jeg vil bare vite hvordan han greide å ta seg inn i huset midt på natten uten at kona våknet. Jeg har nemlig prøvd på det i årevis.