Stalking er når to person går en lang, romantisk tur sammen, men kun en av dem er klar over det!